LABORATUVAR HİZMETLERİ

SIRA NO

Akreditasyon Alt Alanı : Deney/Çevresel Deneyler

DENEYİ YAPILAN MALZEME

DENEY ADI

DENEY METODU

1

Deney/Çevresel Deneyler/Atık Yağ/Numune Alma

ATIK YAĞ

Petrol Sıvıları-Elle Numune Alma

TS 900-1 EN ISO 3170

2

Deney/Çevresel Deneyler/Atık Yağ/Kimyasal Analizler/Cihaza Dayalı Yöntemler

ATIK YAĞ

PCB (Poliklorlu Bifeniller) Tayini

(PCB18, PCB28-30, PCB31, PCB52, PCB44, PCB101, PCB118-149, PCB153, PCB138, PCB180, PCB170, PCB194, PCB209)

GC-ECD Metodu

TS EN 12766-1

TS EN 12766-2

3

Deney/Çevresel Deneyler/Atık Yağ/Kimyasal Analizler/Cihaza Dayalı Yöntemler

ATIK YAĞ

Klorür (Cl) Tayini

Ön İşlem: Oksijen-Kalorimetre Metodu

Ölçüm: IC Metodu

EPA 5050
EPA 9056 A

4

Deney/Çevresel Deneyler/Atık Yağ/Kimyasal Analizler/Diğer Yöntemler

BAZ YAĞLAR

Vizkozite Tayini (40 oC ve 100 oC)

Vizkozimetrik Metot

TS ISO 2909

5

Deney/Çevresel Deneyler/Atık Yağ/Kimyasal Analizler/Diğer Yöntemler

BAZ YAĞLAR

Kinemtik Vizkozite Tayini ve Dinamik Viskozitenin Hesaplanması

EN ISO 3104

6

Deney/Çevresel Deneyler/Atık Yağ/Kimyasal Analizler/Diğer Yöntemler

BAZ YAĞLAR

Toplam Asit Numarası (TAN) Tayini
Susuz Ortamda Potensiyometrik Titrasyon Yöntemi

ASTM D 664

7

Deney/Çevresel Deneyler/Atık Yağ/Kimyasal Analizler/Diğer Yöntemler

BAZ YAĞLAR

Toplam Baz Sayısı (TBN) Tayini
Potensiyometrik Perklorik Asit Titrasyonu Yöntemi

ASTM D2896

8

Deney/Çevresel Deneyler/Atık Yağ/Kimyasal Analizler/Diğer Yöntemler

BAZ YAĞLAR

Parlama Noktası Tayini
Cleveland Açık Kap Yöntemi

TS EN ISO 2592