POLİTİKAMIZ

  • İmkanlarımızın elverdiği ölçüde talepte bulunan diğer kuruluşların ihtiyaç duyduğu deneyleri, iyi mesleki ve teknik uygulama ile kaliteli hizmet anlayışını ön planda tutarak gerçekleştirmek laboratuvarımızın taahhüdü altındadır.

 

  • Laboratuvar kendisinden hizmet isteyen VOX PETROKİMYA A.Ş. birimlerini bir iç müşteri olarak algılar.

 

  • Bu doğrultuda oluşturduğumuz yönetim sisteminin amacı verdiğimiz hizmetin hızlı, hatasız ve kesin olmasını güvence altına almaktadır.

 

  • Bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik, laboratuvarımızın temel ilkeleridir.

 

  • VOX PETROKİMYA A.Ş. Laboratuvarı olarak, deney hizmetini, her zaman müşteri ile mutabık kalınan şartlarda ve öncelikle uluslararası kabul görmüş metotlarla, ISO 17025 standardına uygun olarak vereceğimizi taahhüt ederiz.

 

  • Yukarıda anılan ilkelerin ışığında laboratuvarda ISO 17025’e uygun bir yönetim sistemi oluşturulmuş, standardın öngördüğü başta Kalite El Kitabı olmak üzere dokümanlar yayınlanarak uygulamaya konulmuştur.

 

  • Deneylere katılan tüm personelin, bu dokümanları öğrenmeleri ve deney çalışmalarını bu dokümanlarda yazılı politika, usul ve esaslara göre yürütmeleri zorunludur.

 

  • Laboratuvar yönetimi de ISO 17025 standardına uymak zorundadır ve yönetimin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.